ត្រូវតែប្រយ័ត្ន!! បើមិនចង់ចាស់ទៅភ្លិចភ្លាំងច្រើន គួរប្រព្រឹត្តិការណែនាំខាងក្រោម…

វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជាស្រេច មុនព្យុះNoru មកដល់ មានទាំងរៀបឡានម៉ូតូឡើងទីខ្ពស់ សង្កត់ដំបូលផ្ទះនិងទិញម្ហូប…….(មានវីដេអូ)
កម្សត់ណាស់! ដេត ម៉ាលីណា គ្រងឈុតមួយនេះ ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រព្រឺសម្បុរ ព្រោះតែ..(មានវីដេអូ)
យីថ្មីចែស!អត់លុយទៅវត្ត ចេញធ្វើចោ..រលួ..ចម៉ូតូគេយកលុ..យភ្ជុំបិណ្ឌ(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទំនង​ជា​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​បាន​ជួប​ប្រទះ​ការ​ភ្លេច​ភ្លាំង​ពី​មួយ​ពេល​ទៅ​មួយ​ពេល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការមិនអាចរំលឹករឿងសាមញ្ញៗ ដូចជាឈ្មោះមនុស្ស ឬកន្លែងដែលអ្នកទុកសោរបស់អ្នក អាចជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង។ ជាសំណាងល្អ មានបច្ចេកទេសមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពចងចាំរឿងផ្សេងៗ។ សំខាន់៖ អត្ថបទនេះគឺគោលបំណងសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ សុំជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដ ប្រសិនបើអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការចងចាំរបស់អ្នកកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ ឬប្រសិនបើអ្នកមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតារបស់អ្នក៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ហាត់ប្រាណ​ឱ្យបានទៀងទាត់ កាវឹកហាត់ធ្វើសកម្មភាពរាងកាយជាទម្លាប់អាចធ្វើឱ្យលំហូរឈាមរបស់អ្នកកើនឡើងពេញរាងកាយរបស់អ្នក រួមទាំងខួរក្បាលរបស់អ្នក។ នេះអាចជួយអ្នករក្សាការចងចាំរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង។ អ្នកជំនាញណែនាំឱ្យធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ ១៥០នាទីនៃសកម្មភាព aerobic កម្រិតមធ្យមជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដូចជាការដើរលឿនឬ ៧៥នាទីនៃការធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងៗក្នុងមួយសប្តាហ៍ដូចជាការរត់។ វាជាការគួរធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះក្នុងពេលវេលាមួយពេញមួយសប្តាហ៍ ជាជាងធ្វើវគ្គហាត់ប្រាណយូរក្នុងពេលតែមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានពេលច្រើនក្នុងការហាត់ប្រាណ ចូរដើររយៈពេល ១០នាទីក្នុងពេលថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២.អង្គុយសញ្ជឹងគិតដើម្បីឱ្យចងចាំរឿងអ្វីមួយ ការចងចាំដ៏មុតស្រួចត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរៀនសូត្រដ៏ល្អ ដូច្នេះការបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនៅពេលអ្នករៀនវាអាចជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចងចាំរបស់អ្នក។ យុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អសម្រាប់រឿងនេះគឺដើម្បីកត់ត្រាស្ថានភាពផ្លូវចិត្ត។ ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នកចង់ចងចាំអ្វីមួយដែលសំខាន់ ដូចជាកន្លែងដែលអ្នកទុកកូនសោរបស់អ្នក សូមប្រើគំនិតរបស់អ្នកដើម្បីថតរូបពួកគេដេកក្បែរវត្ថុមួយ ឬនៅកន្លែងជាក់លាក់មួយ បន្ទាប់ពីដាក់វាចុះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣.ញ៉ាំសុកូឡាខ្មៅ ការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថា សារធាតុ flavonoid កាកាវនៅក្នុងសូកូឡាខ្មៅ អាចធ្វើអោយមុខងារខួរក្បាលប្រសើរឡើង រួមទាំងការចងចាំផងដែរ។ សមាសធាតុសកម្មទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញថាជួយជំរុញលំហូរឈាមទៅកាន់ខួរក្បាល ធ្វើឱ្យមនុស្សធ្វើបានប្រសើរជាងមុនលើការធ្វើតេស្តការចងចាំតាមលំហ ត្រូវប្រាកដថាជ្រើសរើសសូកូឡាខ្មៅដែលមានកម្រិតកាកាវយ៉ាងហោចណាស់ ៧២% ហើយជៀសវាងផលិតផលដែលមានជាតិស្ករបន្ថែម ព្រោះធាតុផ្សំចុងក្រោយអាចធ្វើផ្ទុយពីនេះ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ, មិនត្រូវលើសពី (28.3 ក្រាម) នៃសូកូឡាខ្មៅក្នុងមួយថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤.បន្ថយពន្លឺទូរសព្ទនៅពេលយប់ ពន្លឺពណ៌ខៀវនៅក្នុងឧបករណ៍ឌីជីថល ដូចជាស្មាតហ្វូន និងទូរទស្សន៍ អាចកាត់បន្ថយការផលិតសារធាតុ Melatonin ដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់គុណភាពនៃការគេងរបស់អ្នក។ ទាំងអស់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទរបស់អ្នកជាបន្តបន្ទាប់ ដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់ការប្រើការចងចាំរបស់អ្នក និងសម្របសម្រួលព័ត៌មាន។ ដូច្នេះ ដើម្បីបង្កើនការចងចាំរបស់អ្នក វាត្រូវបានណែនាំឱ្យជៀសវាងការដាក់អេក្រង់ឱ្យភ្លឺចុះខ្សោយយ៉ាងហោចណាស់មួយម៉ោងមុនពេលចូលគេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥.ស្តាប់តន្ត្រី វាត្រូវបានបង្ហាញថាការសំដែងតន្ត្រី ឬស្តាប់ដោយសាមញ្ញអាចដំណើរការឡើងវិញនូវផ្នែកមួយចំនួននៃខួរក្បាលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការចងចាំ ការនិយាយ និងការវែកញែកក្នុងចំនោមអ្នកដទៃ។ ដូច្នេះ តន្ត្រី​អាច​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​យក​មក​វិញ​នូវ​ការ​ចងចាំ​ពី​អតីតកាល។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ តន្ត្រីបុរាណ ជាពិសេសអាចជួយអ្នករក្សាព័ត៌មានថ្មីៗ ក៏ដូចជាធ្វើអោយមុខងារខួរក្បាលផ្សេងទៀតប្រសើរឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលរបស់អ្នក ការហាត់ប្រាណផ្លូវចិត្តជាទៀងទាត់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខួរក្បាលដែលមានសុខភាពល្អ ដែលអាចនាំឱ្យមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើការចងចាំរបស់អ្នក។ ជាងនេះទៅទៀតវាត្រូវបានបញ្ជាក់ថា សកម្មភាពហ្វឹកហាត់ខួរក្បាលអាចធ្វើឲ្យមុខងារខួរក្បាលប្រសើរឡើង។ ដូច្នេះ គួរ​ធ្វើ​លំហាត់​ប្រាណ​ជំរុញ​ចិត្ត​ដូច​ជា​ខាង​ក្រោម៖ ដោះស្រាយបញ្ហាគណិតវិទ្យានៅក្នុងក្បាលរបស់អ្នកដោយមិនប្រើក្រដាស ឬឧបករណ៏គិតលេខ។ ទន្ទេញ​បញ្ជី​វត្ថុ​ឬ​សកម្មភាពផ្សេងៗ​ដើម្បី​មើល​ថា​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ដែល​អ្នក​អាច​ចាំ​ពេល​ក្រោយ។ រៀនភាសាផ្សេងជាមួយសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្តាប់ និងការបង្កើនវាក្យសព្ទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ជជែកលេងជាមួយអ្នកដទៃ ជីវិត​សង្គម​សកម្មនេះ​អាច​ជួយ​អ្នក​ការពារ​ភាព​តានតឹង និង​ជំងឺ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត ដែល​មាន​ទំនាក់ទំនង​នឹង​ការ​បាត់​បង់​ការ​ចងចាំ។ ជាងនេះទៅទៀត ប្រព័ន្ធគាំទ្រដ៏រឹងមាំគឺចាំបាច់ដើម្បីរក្សាសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍ និងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឱ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ។ ដូចនេះ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងសង្គមឱ្យបានទៀងទាត់ មិនថាជាមួយក្រុមគ្រួសារ មិត្តភ័ក្តិ ឬអ្នកដ៏ទៃ។ សូមចងចាំថា ប្រសិនបើអ្នកមិនមានពេលច្រើនដើម្បីធ្វើវា ការសន្ទនារយៈពេល ១០នាទីអាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអោយការចងចាំរបស់អ្នកប្រសើរឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COMMENTS