ថ្មីចែសក្រោយចង់បានលុយគេ៣០០ដុល្លារត្រូវមហាជនជេរ ពេលនេះវ៉ាង ស្រីណូឈឺហើយ(មានវីដេអូ)

ថ្មីចែសក្រោយចង់បានលុយគេ៣០០ដុល្លារត្រូវមហាជនជេរ ពេលនេះវ៉ាង ស្រីណូឈឺហើយ(មានវីដេអូ)

ជិវិតជាការតស៊ូ!!! អ៊ុំស្រីម្នាក់តតស៊ូ រត់ម៉ូតូកង់បី ហើយឆ្លៀតលក់ ចាប់ហ៊ួយ បន្ថែមទៀតដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)
ព្រះមហាក្សត្រថៃ នឹងយាងរំលែកទុក្ខ និងថ្វាយព្រះភ្លើង ព័ត៌មានល្បីនៅថៃ….(មានវីដេអូ)
ក្រោយលោកស្រី ទ្រី ដាណា ប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបងប្អូន ស្រាប់តែអ្នកស្រី ទ្រី សុផានិត បានត្រឹមពោលពាក្យ(មានវិដេអូ)

ថ្មីចែសក្រោយចង់បានលុយគេ៣០០ដុល្លារត្រូវមហាជនជេរ ពេលនេះវ៉ាង ស្រីណូឈឺហើយ(មានវីដេអូ)

ថ្មីចែសក្រោយចង់បានលុយគេ៣០០ដុល្លារត្រូវមហាជនជេរ ពេលនេះវ៉ាង ស្រីណូឈឺហើយ(មានវីដេអូ)

ថ្មីចែសក្រោយចង់បានលុយគេ៣០០ដុល្លារត្រូវមហាជនជេរ ពេលនេះវ៉ាង ស្រីណូឈឺហើយ(មានវីដេអូ)

ដូច្នេះចង់ជ្រាបឱ្យកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

COMMENTS